Knowledge

Tag Description Goes Here

Latest News

Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้

Article
กายภาพบำบัดด้วยแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Personalised Care Plan)

เพราะว่าการฟื้นฟูไม่มีสูตรสำเร็จ ผู้ป่วยแต่ละคนจึงต้องมีแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Article
Motor Learning Theory

เทคนิกการฟื้นฟูที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ ด้วยการสร้างความเคยชิน

Article
ศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ คืออะไร?

ไคโก-โดะ (Kaigo-Do) ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการฝึกให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ใช้ความสามารถที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Article
การปฏิบัติตัวและข้อห้ามขณะฟื้นฟู หลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

เมื่อร่างกายเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังหากพบอาการผิดปกติ ควรรีบเข้าพบแพทย์ และนักกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

Article
ไขข้อสงสัย: หากสมองเสียหาย เราเสี่ยงอะไรบ้าง? ‍

โรคหลอดเลือดสมองหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดอัมพาต แต่สามารถป้องกันได้ หากเรารับมือและดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีและถูกวิธี

Article
โรคพาร์กินสัน

ทำความเข้าใจ ‘โรคพาร์กินสัน’ วิธีการและแนวทางการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Article
โรคหลอดเลือดสมอง

ทำความรู้จัก โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุ สัญญาณ วิธีรักษาฟื้นฟู

Article
ภาวะเปราะบาง (Frailty)

อาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้ทั้งทางกายภาพ และสภาพจิตใจ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว

Workshop
ถามมาตอบให้: ภาวะ Long Covid

"อาการ Long Covid หรือ Post-Covid คืออาการที่หลงเหลือหลังจากที่เชื้อโควิดหมดไปจากร่างกายแล้ว อาการต่างๆ มีความหลากหลาย ซึ่งการดูแลก็จะแตกต่างกันออกไป" ตอบทุกข้อสงสัยโดย นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์

Article
ระยะฟื้นตัวของระบบประสาท (Brain Recovery Phase)

วางแผนการฟื้นฟูอย่างไร ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของการฟื้นฟูระบบประสาทในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง

Article
โรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือด (Cerebral Infarction)

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต ทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 50 ล้านคน จากรายงานของ World Stroke Organization (WSO) ปี 2561

Article
‍ภาวะถดถอยจากการไม่ได้ช้งาน (DISUSE SYNDROME)

การไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน อาจเสี่ยงเกิดภาวะถดถอยของร่างกาย ซึ่งนำมาสู่การเกิดภาวะหรือ โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้

Article
Purpose of Life สิ่งสำคัญกว่าขั้นตอนการรักษา?

ควบคู่ไปกับกระบวนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมก็คือเป้าหมายการทำการรักษาที่ชัดเจน โดยผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำการตั้งเป้าหมายว่า “อยากทำอะไรได้หลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว”

Article
PRINC Recovery Center ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้น

PRINC Recovery Center คือศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคทางสมอง (Neurological) กระดูก (Orthopedic) และภาวะถดถอยของร่างกาย (Disuse Syndrome) ที่เกิดจากการร่วมมือกันของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล และ นิฮอน เคเอ กรุ๊ป (Nihon Keiei Group) ด้วยเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน นั่นคือ เพื่อให้การฟื้นฟูผู้เข้ารับการบริการทั้งทางด้านร่างกาย ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เคยเป็นอีกครั้งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด‍