บริการของเรา

PRINC RECOVERY CENTER

เพราะเราใส่ใจ ในทุกขั้นตอน

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของเรา
“ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดทุกคนสามารถใช้ชีวิต
ในสังคม และทำกิจกรรมได้อย่างปกติที่สุด
ด้วยรอยยิ้มที่กว้างเท่าเดิมอีกครั้งหนึ่ง”
- Princ Recovery Center -

บริการของเรา

ที่ศูนย์ PRINC Recovery Center เราให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วย
ซึ่งมีภาวะถดถอยทางร่างกายจากโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ตลอดจนให้บริการปรับปรุงบ้าน เพื่อการฟื้นฟูระยะยาวหลังการเข้ารับบริการ

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม