ผลการเข้ารับบริการ

PNKG Recovery and Elder Care

การลุกขึ้นนั่งบนเตียง

หลังจากเข้ารับการฟื้นฟูเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยสามารถลุกนั่งเองได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้ดูแล

เพิ่มความสามารถในการทรงตัว

TUG (Time Up and Go Test) ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการเดิน ทดสอบโดยเดินระยะทาง 3 เมตร และเดินกลับตัว เพื่อดูคุณภาพการเดินและการหมุนโดยมีระยะเวลาเป็นตัวชี้วัด หากใช้เวลามากกว่า 14 วินาที (ในผู้ป่วย stroke) 36.2 วินาที (ในผู้สูงอายุ) ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการล้มสูง

Home Evaluation Service : ปรับปรุงบ้านของคุณให้เอื้อต่อการฟื้นฟู

กลับบ้านแล้วก็สามารถฟื้นฟูต่อได้ หลังจากจบโปรแกรมการฟื้นฟูทางศูนย์ยังมีการให้บริการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูในระยะยาว การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ การวางแผนการฝึกร่างกายหลังจากปรับปรุงบ้าน เพื่อให้บ้านของคุณช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

"เราตั้งเป้าอะไรไว้ ทางศูนย์เค้าก็ทำให้ถึงเป้าได้หมด
การที่ให้คุณพ่อมาฟื้นฟูที่นี่ ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาว แต่มันจะทำให้เราใช้ช่วงเวลายาว ๆ ต่อจากนี้ของเค้า แบบที่เราสบายใจ แล้วเค้าก็ไม่อึดอัด"

- หนึ่งฤทัย ธรรมศีลธร -

Post COVID-19 Recovery Program : ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังจากหายโรคโควิด-19

จากสถิติพบว่า หลังจากหายป่วยโรคโควิด-19 แล้ว
อาการที่พบได้มากที่สุดคือ อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการใช้งานกล้ามเนื้อน้อยลง
หากทิ้งไว้นานอาจเกิดภาวะถดถอยของร่างกายได้
จึงไม่ควรละเลย และรีบเข้ารับการปรึกษาเพื่อทำการฟื้นฟู

ติดต่อเรา ผ่าน Line