ศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ คืออะไร?

ไคโก-โดะ (Kaigo-Do) ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการฝึกให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ใช้ความสามารถที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ไคโก-โดะ | Kaigo-do | 介護道

ศาสตร์การฟื้นฟูฉบับญี่ปุ่นที่ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care

ที่ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care เรามอบบริการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข้า ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง และผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่ต้องการรับการกายภาพบำบัด ผ่านศาสตร์การฟื้นฟูแบบเฉพาะจากประเทศที่ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า ไคโก-โดะ

ศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ คืออะไร?

ศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ เป็นการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการฝึกให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ใช้ความสามารถที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ถอดรหัสความสำเร็จของการฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ

กระบวนการฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ ไม่ได้เกิดขึ้นจากวิธีการฝึกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จาก การพูดคุย วางแผน การทำงานร่วมกันระหว่างทีมเพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ ตลอดจนครอบครัว และตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูเอง เพื่อประสิทธิภาพการฟื้นฟูสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิด คินสึงิ (Kintsugi) ซึ่งอยู่บนตราสัญลักษณ์ของศูนย์ที่สื่อความมายถึงศิลปะแห่งการใช้ชีวิต และการเยียวยาบาดแผล

• อิคิไก (Purpose of Life)

การใช้ชีวิตอยู่ด้วยการมีจุดหมาย (Ikigai) คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันต่อการทำกายภาพบำบัดตามแบบฉบับของเรา โปรแกรมการฟื้นฟูของเราถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู สามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ได้ เช่น สามารถเคลื่อนย้ายตนเองจากเตียงไปเข้าห้องน้ำเองได้ สามารถใส่เสื้อผ้าเองได้ หรือสามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวหรือคนในชุมชนได้ เป็นต้น

• ทำงานเป็นทีม

การที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะสามารถพึ่งพาตัวเองเป็นหลักตามวิธีการแบบไคโก-โดะได้นั้น เกิดจากการทำงานเป็นทีม ของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ ร่วมกับญาติหรือผู้ดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุน ก่อการให้เกิดการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ

• พึ่งพาตัวเองเป็นหลัก

ไคโก-โดะ เป็นศาสตร์การฟื้นฟูที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองเป็นหลัก ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัว ผู้ทำบทบาทเป็นผู้ดูแล (Caregiver) ซึ่งจะคอยสังเกตอาการและพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด และจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะสิ่งที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองเท่านั้น

• เทคนิคการฟื้นฟูตามทฤษฎี: Motor Learning Theory

ด้วยเทคนิคการฟื้นฟูแบบ Motor Learning Theory ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะทำการกายภาพบำบัดผ่านการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาเคยทำได้อีกครั้งหนึ่ง เสมือนการเรียนรู้จากศูนย์ ผ่านการฝึกฝน และพัฒนา จนสามารถกลับมาใช้ความสามารถที่สูญเสียไป ได้อีกครั้ง อย่างใกล้เคียงปกติที่สุด

หากท่านสนใจรับบริการฟื้นฟูร่างกายควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ ด้วยศาสตร์แห่งไคโก-โดะ ศาสตร์การฟื้นฟูแบบฉบับญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพอย่ารอช้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 17:30 น. จันทร์ - เสาร์ (ปิดบริการวันอาทิตย์) หรือคลิกที่นี่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Latest News
Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้