กายภาพบำบัดด้วยแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Personalised Care Plan)

เพราะว่าการฟื้นฟูไม่มีสูตรสำเร็จ ผู้ป่วยแต่ละคนจึงต้องมีแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care เราให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ การขับถ่าย และการออกกำลังกายของผู้เข้ารับการฟื้นฟู ซึ่งแน่นอนว่าความสามารถของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน

ดังนั้น บุคลากรของทางศูนย์ จะเริ่มต้นจากการพูดคุยกับผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพื่อออกแบบ “แผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล” ให้เหมาะสมกับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละรายให้ได้มากที่สุด

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโปรแกรมฟื้นฟู

เพื่อให้ได้แผนการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมของผู้เข้ารับการฟื้นฟู บุคลากรของทางศูนย์จะทำการพูดคุยกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูถึง ข้อมูลส่วนตัวบางประการที่เปิดเผยได้ ภูมิหลังทั่วไป ตลอดจนความชอบส่วนบุคคล และกิจกรรมที่สนใจ เพื่อนำมาปรับให้เหมาะสมกับโปรแกรมการฝึก และโปรแกรมการดูแลทั้งหมด

ทำไมถึงต้องซักถามข้อมูลโดยละเอียด ?

“ เพราะคนเดินไม่ได้ 10 คน มีสาเหตุแตกต่างกันทุกคน นี่คือเหตุผลว่า ทำไมเราถึงต้องซักประวัติอย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเดินไม่ได้

ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมฟื้นฟู

ข้อดีของแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคล

แผนการรักษาจะปรับเปลี่ยนตามพัฒนาการของผู้เข้ารับการฟื้นฟู

ทางศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care จะมีแผนการฟื้นฟูระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ บุคลากรของทางศูนย์จะทำการประเมินผลจากการประยุกต์ใช้แผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคลกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละราย เพื่อดูว่าผลลัพธ์ตรงตามที่เราตั้งไว้มาก-น้อย เพียงไหน และปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้การฟื้นฟูประสบความสำเร็จ และปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้การฟื้นฟูไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อที่ทางศูนย์จะสามารถปรับแผนการฟื้นฟู โดยส่งเสริมปัจจัยที่ทำให้การฟื้นฟูประสบความสำเร็จ ตลอดจนทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟู และปรับแก้ไขให้ตรงจุด

การประยุกต์ใช้แผนการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalised Care Plan) มีส่วนช่วยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถทำการฟื้นฟูได้ตามความสามารถที่ตนเองมี และมีความสุขที่ยังได้ประกอบกิจวัตรประจำวันที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตเดิมมากที่สุด ภายใต้ความดูแลของบุคลากรของทางศูนย์ ผู้ดูแล หรือบุคคลในครอบครัว จึงถือได้ว่าเป็นการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจอย่างแท้จริง

หากท่านสนใจเข้ารับคำปรึกษา หรือเข้ารับการฟื้นฟูร่างกาย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 17:30 น. วันจันทร์-วันเสาร์ (ปิดบริการวันอาทิตย์) หรือคลิกที่นี่เพื่อพูดคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญผ่านไลน์

Latest News
Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้