การพับกระดาษ (โอริกามิ) กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยฟื้นฟูในผู้สูงอายุ

โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษเป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยคำว่าโอริ (折り) แปลว่าพับ ส่วนกามิ (紙) แปลว่ากระดาษ หนึ่งในกิจกรรมยามว่างที่มีประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะนอกเหนือจากการเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย และได้ใช้จินตนาการแล้ว การทำโอริกามิยังมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมือ และสายตา 

มีงานวิจัยพบว่า การทำโอริกามิช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อมือ หลังได้รับบาดเจ็บหรือเข้ารับการผ่าตัด ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมือได้ ยิ่งไปกว่านั้น การทำ โอริกามิ ยังมีส่วนช่วยประคองความคิดให้จดจ่อกับสิ่ง ๆ หนึ่ง ตลอดจนช่วยพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจอีกด้วย

วิธีทำโอริกามิรูปนกกระเรียน

รู้หรือไม่ ? ตามความเชื่อญี่ปุ่นโบราณ การทำโอริกามิเป็นรูปนกกระเรียน 1,000 ตัว จะได้รับการอวยพรจากนกกระเรียน (สัตว์นำโชค เช่นเดียวกับมังกร และตะพาบ) ให้มีชีวิตยืนยาว 1,000 ปี หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และสมหวังดังปรารถนา ถือเป็นอีกหนึ่งในของขวัญยอดนิยมที่ชาวญี่ปุ่นจะมอบให้กัน

วิธีทำโอริกามิรูปสุนัขจิ้งจอก

วิธีทำโอริกามิรูปวาฬ

วิธีทำโอริกามิรูปกระต่าย
Latest News
Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้

Article
กายภาพบำบัดด้วยแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Personalised Care Plan)

เพราะว่าการฟื้นฟูไม่มีสูตรสำเร็จ ผู้ป่วยแต่ละคนจึงต้องมีแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Article
Motor Learning Theory

เทคนิกการฟื้นฟูที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ ด้วยการสร้างความเคยชิน