คุณช้างจับมือ อุปกรณ์ช่วยกายภาพ

คุณช้างจับมือ อุปกรณ์ช่วยกายภาพ

ปักเย็บด้วยใจ ส่งให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

9 ธ.ค. 65 จ.กรุงเทพมหานคร - PNKG Recovery and Elder Care ศูนย์ฟื้นฟูในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยคุณยูกิ ฟุรุยะ ผู้อำนวยการศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care และคุณสรวงศ์ ศิริบุญพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อม ดร.อรณัฏฐ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ และ คุณณัฐกาญจน์ เด่นวณิชชากร ผู้อำนวยการของ Joy Ride Thailand มอบ “คุณช้างจับมือ” อุปกรณ์เพื่อการบริหาร เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ เพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 500 ตัว แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมีคุณปาริชาติ จันทร์สุนทราพร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

ความเป็นมาของ คุณช้างจับมือ

คุณช้างจับมือ มีลักษณะคล้ายกับตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ ที่ถูกออกแบบมาให้มีส่วนเว้าตามร่างกายที่พอเหมาะพอดีกับมือของมนุษย์ เมื่อเราใช้นิ้วมือทั้งห้าของเราสอดไปบริเวณส่วนเว้าแล้วบีบ จะทำให้เกิดการออกแรงของกล้ามเนื้อมือ นำไปสู่การบริหารกล้ามเนื้อมือ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกายบริหารที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่กำลังเรียนรู้การเคลื่อนไหวอีกครั้ง

คุณช้างจับมือ เกิดมาจากการร่วมมือกันของหลายฝ่าย โดยมีต้นกำเนิดมาจากกิจกรรม "คุณช้างจับมือ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ และยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกการใช้สมอง สายตา กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสมาธิ โดยการประดิษฐ์คุณช้าง อุปกรณ์ช่วยกายภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของเหล่าผู้สูงอายุ และพันธมิตรอันได้แก่ Joy Ride Thailand รถรับส่งพาผู้สูงอายุไปหาหมอ จากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่, Dchan Milk, Younghappy Senior's Community, สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) และ NIA (National Innovation Agency, Thailand) เป็นต้น

Type image caption here (optional
No items found.
Latest News
Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้

Article
กายภาพบำบัดด้วยแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Personalised Care Plan)

เพราะว่าการฟื้นฟูไม่มีสูตรสำเร็จ ผู้ป่วยแต่ละคนจึงต้องมีแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ