ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้

ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia)ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การกลืน” เป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานของร่างกายที่สำคัญมาก หากเรามีปัญหากับการกลืน อย่าง “ภาวะกลืนลำบาก” อาจส่งผลให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ยากขึ้น และนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้

ภาวะกลืนลำบาก คือ ภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความผิดปกติในการกลืน ทำให้อาจกลืนสิ่งต่าง ๆ ได้ยากลำบากหรือมีอาการเจ็บเวลากลืน เช่น ขณะกลืนอาหาร หรือของเหลวบางชนิด กลืนน้ำลาย เป็นต้น ภาวะกลืนลำบากสามารถพบได้ใน กลุ่มผู้ป่วยด้านระบบประสาทและสมอง (โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่สมอง หรือสมองเสื่อม) มะเร็ง และโรคกรดไหลย้อน (GERD)

อาการของภาวะกลืนลำบาก
• สำลักหลังรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำ (อาหารหรือของเหลวเข้าสู่หลอดลม)
• ไอระหว่างหรือหลังกลืนอาหารหรือน้ำ
• สำลักน้ำลาย
• เสียงแหบ เครือ หรือเบา หลังจากกลืน
• เจ็บหรือแสบร้อนกลางหน้าอก
• น้ำลายไหลมากกว่าปกติ
• เคี้ยวลำบาก
• กลืนลำบากอาจนำไปสู่ปอดติดเชื้อจากการสำลักได้

วิธีการดูแลรักษา
• ออกกำลังกล้ามเนื้อบริเวณปาก คอหอย และกล่องเสียง
• เปลี่ยนรูปแบบของอาหารและน้ำดื่มให้เหมาะสมกับผู้ป่วย (ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด หรือแพทย์)
• เปลี่ยนรูปแบบการให้อาหาร เช่น การใส่สายให้อาหารทางจมูก หรือกระเพาะอาหาร


ภาวะกลืนลำบาก สามารถเรียนรู้ เพื่อป้องกัน และรักษาฟื้นฟูได้ หากท่านหรือบุคคลในครอบครัวกำลังเผชิญกับภาวะกลืนลำบาก อย่ารอช้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 17:30 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ปิดบริการวันอาทิตย์) โทร. 080-910-2124 หรือคลิกที่นี่เพื่อพูดคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญผ่านไลน์

Latest News
Article
กายภาพบำบัดด้วยแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Personalised Care Plan)

เพราะว่าการฟื้นฟูไม่มีสูตรสำเร็จ ผู้ป่วยแต่ละคนจึงต้องมีแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ