‍ภาวะถดถอยจากการไม่ได้ช้งาน (DISUSE SYNDROME)

การไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน อาจเสี่ยงเกิดภาวะถดถอยของร่างกาย ซึ่งนำมาสู่การเกิดภาวะหรือ โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้

ภาวะถดถอยจากการไม่ได้ใช้งาน (DISUSE SYNDROME)

เป็นภาวะที่เกิดจากการนอนหรือไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน ส่งผลให้ความสามารถหรือการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายลดลง หากภาวะนี้ไม่ถูกกำจัดไปอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะติดเตียงได้ 


ปัญหาที่อาจเกิดจากภาวะถดถอยจากการไม่ได้ใช้งาน 

 • ปอดติดเชื้อ 
 • ท้องผูก 
 • ข้อติด 
 • กำลังกล้ามเนื้อลดลง 
 • แผลกดทับ 
 • ความจำเสื่อม 
 • หมดแรงจูงใจ 
 • อื่น ๆ 

การรักษาเบื้องต้น

 • กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้มีการเคลื่อนไหว และออกกำลังกาย เพื่อคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อและความทนทาน 
 • กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว และผู้คนรอบตัวเพื่อส่งเสริมสุภาพทางจิตใจให้เพิ่มมากขึ้น 
 • ฝึกผู้ป่วยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด 

Latest News
Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้