ถามมาตอบให้: ภาวะ Long Covid

"อาการ Long Covid หรือ Post-Covid คืออาการที่หลงเหลือหลังจากที่เชื้อโควิดหมดไปจากร่างกายแล้ว อาการต่างๆ มีความหลากหลาย ซึ่งการดูแลก็จะแตกต่างกันออกไป" ตอบทุกข้อสงสัยโดย นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์

ถามมาตอบให้ : ภาวะ Long Covid

โดย นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์ (อายุรแพทย์โรคปอด) โรงพยาบาลพร้ินซ์ สุวรรณภูมิ

"อาการ Long Covid หรือ Post-Covid คืออาการที่หลงเหลือหลังจากที่เชื้อโควิดหมดไปจากร่างกายแล้ว อาการต่าง ๆ มีความหลากหลาย ซึ่งการดูแลก็จะแตกต่างกันออกไป"

ทาง Princ Recovery Center ได้รวบรวมคำถามจากในงานสัมมนาเรื่อง "การฟื้นฟูร่างกายหลังป่วยโควิด" เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา

ทาง Princ Recovery Center ได้รวบรวมคำถามจากในงานสัมมนา เรื่อง "การฟื้นฟูร่างกายหลังป่วยโควิด" เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564

1. ใจสั่น เจ็บหน้าอก เหนื่อย อาการแบบนี้จะหายเมื่อไปเมื่อไร?

ทั้ง 3 อาการดังกล่าว ล้วนแล้วแต่เป็นอาการที่พบได้ในกลุ่มอาการ Long Covid ซึ่งมักจะหายไปในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่ในบางครั้งอาการดังกล่าวอาจเกิดจากโรคที่มีอันตรายถึงชีวิต เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน ดังนั้นแนะนำให้มาพบอายุรแพทย์โรคหัวใจ


2. ตอนนี้ผมร่วงหนักมาก เป็นอาการของ Long Covid หรือไม่?

อาการผมร่วงสามารถพบได้ในกลุ่มอาการ Long Covid อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจเกิดจากโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น โรคภูมิคุ้มกันไวเกิน ดังนั้นแนะนำมาพบแพทย์อายุรกรรม


3. ถ้าฉีด Sinopharm หรือ Sinovac 2 เข็ม แล้วสามารถฉีด Booster ด้วย Moderna เข็ม 3 และ อีก 1 - 3 เดือน Moderna เป็นเข็ม 4 ได้ไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาของวัคซีนสูตรเชื้อตาย 2 เข็ม ตามด้วยวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 3 และ 4 เพื่อความปลอดภัยก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 4 แนะนำให้ปรึกษาอายุรแพทย์อีกครั้ง

4. ช่วงเวลาไหนที่เราควรตรวจเช็กร่างกาย หลังหายจากโควิด-19 และควรตรวจเฉพาะส่วนไหนเป็นพิเศษหรือไม่?

หลังหายจากโควิด แนะนำให้มาพบแพทย์ตามใบนัด ทางแพทย์จะประเมินถึงความจำเป็นในการตรวจเช็กสุขภาพหลังติดเชื้อโควิดอีกครั้งหนึ่ง หรือถ้ามีอาการผิดปกติใด ๆ ก็สามารถมาปรึกษาอายุรแพทย์ได้ตลอดโดยเฉพาะช่วง 3 เดือนหลังเป็นโควิด เพราะเป็นช่วงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสม การตรวจเฉพาะส่วนขึ้นอยู่กับอาการ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าใจสั่น เจ็บหน้าอก แนะนำพบอายุรแพทย์โรคหัวใจ ถ้าไอมาก เหนื่อยง่าย แนะนำพบอายุรแพทย์โรคปอด


5. ปอดเป็นฝ้าจะหายเป็นปกติได้ไหม?

ปอดเป็นฝ้ามีทั้งหายเป็นปกติ หรือทิ้งร่องรอยของฝ้านั้นไว้ยาวนานและส่งผลต่อการลดลงของการทำงานของปอดในระยะยาว ดังนั้นจึงควรมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจวินิจฉัยอาการ

6. การอักเสบตามข้อ เป็นอาการของ Long Covid หรือไม่?

อาการอักเสบตามข้อสามารถพบได้ในกลุ่มอาการ Long Covid อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจเกิดจากโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น โรคภูมิคุ้มกันไวเกินดังนั้นแนะนำมาพบแพทย์อายุรกรรม


7. อาการผมร่วง สามารถหายได้เอง หรือควรปรึกษาเเพทย์?

อาการผมร่วงสามารถพบได้ในกลุ่มอาการ Long Covid อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจเกิดจากโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น โรคภูมิคุ้มกันไวเกิน ดังนั้นแนะนำมาพบแพทย์อายุรกรรม


8. หลังการรักษาโควิดลงปอด มีอาการใจสั่น ควรทำอย่างไร?

อาการใจสั่นสามารถพบได้ในกลุ่มอาการ Long Covid ซึ่งมักจะหายไปในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่ในบางครั้งอาการดังกล่าวอาจเกิดจากโรคที่มีอันตรายถึงชีวิต เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน ดังนั้นแนะนำให้เข้าพบอายุรแพทย์โรคหัวใจ


9. อาการไม่รู้รส ไม่ได้กลิ่น จะหายไปช่วงไหน?

อาการไม่รู้รส ไม่ได้กลิ่น สามารถพบได้ในกลุ่มอาการ Long Covid ซึ่งมักจะอาการดีขึ้นเองเมื่อหายจากโรคเกิน 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรืออาการดังกล่าวส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน แนะนำให้เข้าพบอายุรแพทย์


10. ผู้ป่วยที่เชื้อลงปอด ปอดจะแข็งแรงเหมือนเดิมไหม?

ผู้ป่วยโควิดที่เชื้อลงปอดมาแล้ว มีโอกาสที่ปอดจะหายเป็นปกติ แต่จะมีการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานของปอด โดยมีปัจจัยเกี่ยวข้องคือ:

1. ความรุนแรงของโรคในช่วงที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

2. การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เลิกสิ่งที่กระตุ้นให้การทำงานของปอดแย่ลง เช่น บุหรี่ รวมถึงการพบแพทย์ หรือทีมกายภาพบำบัดตามนัด

ติดต่อ-สอบถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

Latest News
Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้