PNKG Recovery Center

"เพราะ ทุกนาที มีความหมาย
เราจึงอยากให้เค้าแข็งแรง และพึ่งพาตัวเองได้
อย่างมีความสุข"


ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคทางระบบประสาท
ฟื้นฟูหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก และภาวะถดถอยทางร่างกาย
ด้วยวิธีการฟื้นฟูแบบฉบับญี่ปุ่น (Kaigo-Do)
ที่ออกแบบแผนการฟื้นฟูรายบุคคลร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งไทยและญี่ปุ่น
(นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ แพทย์ พยาบาล
ทีมนักดูแล นักจิตวิทยา และญาติผู้ป่วย) เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรง และมีความสุข

ปรึกษาเราตอนนี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

อะไรคือ Kaigo-do

การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ (Kaigo-do) เป็นการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเป็นหลัก โดยมีผู้ดูแล (Care Giver) คอยสังเกตุอย่างใกล้ชิด และจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำเองได้เท่านั้น

โปรแกรมรักษาเฉพาะบุคคล

เพราะผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละคน มีความต้องการแตกต่างกัน เราจึงต้องออกแบบโปรแกรมรักษา ร่วมกับแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญคือครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟู เพราะเราคือ "ทีมเดียวกัน" เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งทางร่างกาย และจิตใจของผู้เข้ารับการรักษาอย่างดีที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ฟื้นฟูร่างกาย
ด้วยกระบวนการดูแลตามแบบฉบับญี่ปุ่น
ที่ออกแบบร่วมกัน ระหว่างแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญ และครอบครัว
เพื่อผลการฟื้นฟูที่ดีที่สุด

Kaigo-do

Kaigo-do ศาสตร์แห่งการดูแลในแบบฉบับของญี่ปุ่น

บริการของเรา

ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้น การดูแลแบบไปเช้า เย็นกลับ Home Evaluation Service

การเดินทาง

การเดินทางมายัง
โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

ข่าวสารและบทความ

Article
ไขข้อสงสัย: หากสมองเสียหาย เราเสี่ยงอะไรบ้าง? ‍

โรคหลอดเลือดสมองหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดอัมพาต แต่สามารถป้องกันได้ หากเรารับมือและดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีและถูกวิธี

Article
โรคพาร์กินสัน

ทำความเข้าใจ ‘โรคพาร์กินสัน’ วิธีการและแนวทางการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Article
โรคหลอดเลือดสมอง

ทำความรู้จัก โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุ สัญญาณ วิธีรักษาฟื้นฟู

บริการของเรา

* ราคา และโปรแกรมการรักษาเป็นไปตามแต่ละบุคคล ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และโรงพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line
"เราร่วมออกแบบ โปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมร่วมกับ คุณ และครอบครัว"

เราเชื่อว่าการดูแลที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล คือหัวใจของการดูแลที่มีประสิทธิภาพ

ผลการฟื้นฟู 2 สัปดาห์

สามารถลุกขึ้นได้โดยปราศจากการให้ความช่วยเหลือจากผู้ดูแล

TUG (Time Up and Go Test)

ตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถในการเดิน เพื่อดูคุณภาพการเดินและการหมุน

บทสัมภาษณ์จากผู้เข้ารับการฟื้นฟู

หลังจากมีภาวะโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คุณธงชัยได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่น (Kaigo-do)
ซึ่งสามารถช่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันแบบพึ่งพาตัวเอง
เป็นหลักได้ดียิ่งขึ้น

5 หัวใจหลักในการฟื้นฟูให้ได้ประสิทธิภาพ

ไม่ใช่แค่การดูแลทางกายภาพ ที่ PNKG Recovery Center เราคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วที่สุด

ได้รับน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวัน (1,500 มล.)
ได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ (เดินวันละ 2 กม.)
ได้รับสารอาหารครบถ้วนภายใน 1,500 kcal (ขึ้นอยู่กับบุคคล)
ได้รับการดูแลให้ขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติ
ได้รับพิจารณาลดยาโดยแพทย์ เมื่อสภาวะร่างกายเข้าสู่เกณฑ์ดี

Home Evaluation Service : ปรับปรุงบ้านของคุณให้เอื้อต่อการฟื้นฟู

กลับบ้านแล้วก็สามารถฟื้นฟูต่อได้ หลังจากจบโปรแกรมการฟื้นฟูทางศูนย์ยังมีการให้บริการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูในระยะยาว การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ การวางแผนการฝึกร่างกายหลังจากปรับปรุงบ้าน เพื่อให้บ้านของคุณช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

พวกเรายินดีให้คำปรึกษา

เพราะผู้ทั้งสุขภาพ "กาย" และ "ใจ" ของผู้เข้ารับการรักษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคน

ปรึกษาเราที่นี่